Нов формуляр за съгласие за обработване на лични данни за договори сключвани от 25 май

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, от 25 май 2018 г. при подписване на договор за съхранение на стволови клетки с Биорегенерация към пакета документи се добавя специален формуляр - Съгласие за обработване на лични данни.

Такъв документ се подписва от всеки от родителите - страни по договора, като в него се предоставя детайлна информация относно обработването на личните данни - техния вид, конкретните цели, за които се събират и обработват, сроковете за съхранението им, случаите и условията, при които се предоставят на трети страни, както разбира се и начините на реализиране на правата във връзка с предоставянето и използването на тези данни.

За клиентите със сключени договори преди 25 май 2018 г. не се изисква допълнително подписване на това Съгласие.

Биорегенерация приема защитата на личните данни изключително отговорно. Тук можете да се запознаете с нашата Политика за поверителност на личните данни, описваща подробно каква информация за вас събираме като посетители на сайта или клиенти на услугите ни, как я управляваме и защитаваме, както и при какви уловия можете да изисквате нейното коригиране, актуализиране или заличаване.

Формулярът можете да изтеглите от секция Документи или директно от линка по-долу.

·    Съгласие за обработване на лични данни, v. 1.0 (Размер: 1 MB)

 

Други новини

Top