Актуализирана Политика за поверителност на личните данни

Във връзка с предстоящото влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), публикуваме актуалния текст на Политиката за поверителност на личните данни.

Дейностите по тъканно банкиране са свързани със законови изисквания за обработка на лични данни, вкл. т.нар. чувствителни данни. Отделно от това образователната и промоционална дейност, която развиваме, както и ползването на сайта ни е свързано с получаване на лични данни.

Каква информация събираме, с каква цел, как я обработваме и защитаваме и какви са Вашите права можете да прочетете подробно в Политиката ни за личните данни тук.

 

Други новини

Спешна линия

0887 706 852

За справки и информация:
От понеделник до петък 09:00 – 17:00
Телефони: 02 44 10 290 | 0882 373 318
Имейл: office @ bioregeneration.bg

Адрес: 1330 София | район Красна поляна, ул. "Блага вест" № 3 | МБАЛ "Надежда"

Адрес 2: София, МОЛ Парадайс, етаж 3, до МЦ Надежда
Работно време: 10:00 - 18:00 часа
тел. 0884 318 867

facebook-icon.jpg

Top