Актуализирана Политика за поверителност на личните данни

Във връзка с предстоящото влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), публикуваме актуалния текст на Политиката за поверителност на личните данни.

Дейностите по тъканно банкиране са свързани със законови изисквания за обработка на лични данни, вкл. т.нар. чувствителни данни. Отделно от това образователната и промоционална дейност, която развиваме, както и ползването на сайта ни е свързано с получаване на лични данни.

Каква информация събираме, с каква цел, как я обработваме и защитаваме и какви са Вашите права можете да прочетете подробно в Политиката ни за личните данни тук.

 

Други новини

Top