Банкови сметки на ТБ Биорегенерация

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

 

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

 

Използваме случая да Ви припомним, че освен по банков път, можете да заплащате вноските по договорите си и в брой или с кредитна/дебитна карта на ПОС терминал на адреса на офиса ни: гр. София, ул. Блага вест № 3, МБАЛ Надежда в приемното ни време (понеделник - петък 09:00 - 17:00).

 

С уважение,

Екип Биорегенерация

Други новини

Top