Обучение на д-р Пламен Бързашки на тема: Въведение в имплантологията

academy_web.jpg

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС: ВЪВЕДЕНИЕ В ИМПЛАНТОЛОГИЯТА С Д-Р ПЛАМЕН БЪРЗАШКИ

УСЛОВИЯ

 1. Групата участници не надвишава 6 души.
 2. Хорариум за ниво 6-8 часа.
 3. Място на провеждане – МБАЛ „Надежда“.
 4. За участниците за ниво II в рамките на практическата част, която ще бъде проведена във вашата дентална практика,  Megagen предоставя безплатен имплант и надстройка.
 5. За завършилите ниво II получавате подарък дентален имплант и надстройка Megagen на стойност (390 лв).
 6. Участниците получават 10% отстъпка от Masterclass събитията, организирани от Тъканна Банка Биорегенерация и Megagen Implant България за 2020 година (първото събитие е на 24-25 януари, с хирургия на живо – костна аугментация, управление на меки тъкани и поставяне на импланти излъчвано директно от денталната практика на д-р Жером Сурменян в Ница, лекционна част и практическо обучение провеждано от д-р Давиде Феронато).

ТАКСИ

1 ниво – 450 лв.

2 нива – 800 лв.

3 нива – 1200 лв.

 

ПЛАЩАНЕ

До 2 седмици преди курса по банков път или на място, в МБАЛ „Надежда“ .

 

ПРОГРАМА

I ниво:

 1. Въведение в имплантологията.
 2. Предпоставки и условия за успех на имплантологичното лечение.
 3. Показания и противопоказания.
 4. Класификация на имплантоприемните костни структури.
 5. Видове импланти. Дизайн на тялото на импланта.
 6. Подбор на импланта спрямо наличната костна структура.
 7. Инструментариум и оборудване за провеждане на имплантологично лечение.
 8. Обезболяване в имплантологията.
 9. Видове разрези.
 10. Поставяне на имплант с или без ламбо.
 11. Принципи и варианти за остеотомия.
 12. Шевове и шевен материал.
 13. Следоперативни грижи.

 

Практическа част:

 • Поставяне на имплант на фантомен модел.
 • Шев на оперативна рана на макет.

 

II ниво:

 1. Предварително планиране в имплантологията.
 2. Мотивация на пациента за имплантологично лечение.
 3. Wax Up модели и водачи.
 4. 3D планиране. Работа с CBCT софтуер.
 5. Хирургични водачи.
 6. Обсъждане и планиране на конкретен пациент.
 7. Методи за запазване на обема на алвеоларната кост след екстракция.
 8. Костна аугментация.
 9. Направлявана костна регенерация.
 10. Бариерни мембрани.

Практическа част:

 • Индивидуална работа със специализиран CBCT софтуер.
 • Планиране на реален пациент.
 • Поставяне на импланти на пациента в реална обстановка.

 

 

Забележка:

 • Практическата работа е с пациент на всеки един курсист.
 • Имплантирането се осъществява в денталната практика на курсиста по предварително одобрен времеви график или в демонстрационния кабинет.

 

III ниво:

 1. Пиезохирургия – принципи на работа.
 2. Закрит /с маргинален достъп/ Sinus Lift – методи, инструментариум.
 3. Открит /с латерален достъп/ Sinus Lift – методи, инструментариум.
 4. Поставяне на имплант с едноетапно повдигане на синусния под.
 5. Грижи за пациента след Sinus Lift процедури.
 6. Експанзия, кондензация и сплитостеотомия.
 7. PRP и PRF – същност и методи на добиване.
 8. Инструментариум и оборудване.
 9. Използване на PRP и PRF фракциите в имплантологията и пародонтологията.
 10. Комбинирано лечение с PRP, PRF, PACT 300 и Electronic Doctor.

 

Практическа част:

 • Демонстрация на апаратурата.
 • Демонстрация върху фантом.
 • Добив на тромбоцитни фракции и прилагането им върху пациент.
 • Операция на живо с открито повдигане на синусния под и едномоментно поставяне на импланти.

 

ГРАФИК:

23 ноември (събота)

24 ноември (неделя)

14 декември (събота)

15 декември (неделя)

14 март

15 март

НИВО 1

НИВО 2

НИВО 1*

НИВО 3

НИВО 2

НИВО 3

 

*Д-р Бързашки счита, че е възможно обединяването на хорариума на ниво 1 и 2 в един ден, в зависимост от желанието на участниците.

Top