Видове стволови клетки

Ако досега сте знаели, че стволовите клетки са най-първичните клетки в организма, но не сте подозирали, че те се подразделят на различни типове със значителни разлики в свойствата... то е все едно да знаете, че атомът е най-малката градивна единица на материята, но да не подозирате за разликите между елементите!

Тук ще разясним накратко най-важните разграничения между различните типове стволови клетки, които науката и медицината познават.

 

Видове стволови клетки според етапа на развитие

Първото и най-важно разделение в света на стволовите клетки правим според това на какъв етап на развитие е организма, когато сме ги получили. Съответно правим разлика между ембрионални стволови клетки и зрели или възрастни стволови клетки.

 

https://old.bioregeneration.bg/uploads/images/publications/thumbs/thumb_publication_70_8o2e8b5f1s.jpg

 

Ембрионални стволови клетки

Ембрионалните стволови клетки, както подсказва името им, се откриват в ембрионите. Те са родоначалници на всички новоформиращи се тъкани и органи на бъдещия организъм. Способността им за диференциране в други видове клетки е практически неограничена – качество, което учените наричат плурипотентност.

Те са участник в множество научни проучвания, но употребата им за лечение е ограничена по две причини – на първо място не е възможно получаването им без да бъде унищожен човешки ембрион. За обществото това е неприемливо и затова в повечето страни по света употребата на ембрионални стволови клетки за лечение е забранена, а научните изследвания върху тях се провеждат при строги ограничения.

Другото, по-сериозно съображение против използването им за лечение, е, че учените все още не са открили начин да контролират достатъчно добре ембрионалните клетки при въвеждането им във възрастен организъм, което ги прави в голяма степен непредсказуеми и е свързано с множество нежелани рискове.

Зрели или "възрастни" стволови клетки

В сравнение с ембрионалните, стволовите клетки в зрелия организъм са вече са частично диференцирани – могат да се превръщат в специализираните клетки, принадлежащи към дадена голяма група.

Представете си ги като деца, които вече са завършили училище и са се насочили към една или друга професионална област - те вече са подготвени да развиват потенциала си в определена посока. По същия начин и зрелите или наричани още тъканноспецифични стволови клетки имат специфични профили - едни отговарят за поддържането на кръвните клетки, други отговарят за зарастването на раните и травмите, трети се грижат за здравето на мозъка и нервната система и т.н.

Известно е и свойството трансдиференциация, при което стволови клетки от един вид при специални условия дават началото на клетки, получавани от друг вид. Все едно да имате отличен димплом за икономист, но след разтърсващо житейско събитие да се окажете със заложби на гениален художник!

Видове тъканноспецифични стволови клетки

Науката е открила и описала над 20 типа тъканно-специфични стволови клетки, но с клинично значение към момента са главно хемопоетичните и мезенхимните стволови клетки.

Хемопоетичните стволови клетки (ХСК), откриващи се главно в костния мозък, са родоначалници на всички кръвни клетки. "Хемопоетичен" означава кръвотворен! Това е и най-многобройният вид стволови клетки в организма, който прави възможно непрекъснатото обновяване на кръвта.

Мезенхимните стволови клетки (МСК) дават началото на няколко различни видове специализирани клетки. Мезенхимните стволови клетки имат общ произход с хемопоетичните стволови клетки, откривани в костен мозък и кръв, но за разлика от тях мезенхимните НЕ образуват кръвни клетки, а са родоначалници на специализираните клетки, изграждащи бъбреците и черния дроб, костите, сухожилията, мастната и съединителната тъкан и др.

Мезенхимни стволови клетки са открити в минимални количества в различни тъкани в организма. Пъпната връв, която традиционно се третира като биологичен отпадък, е ценен източник на мезенхимни стволови клетки – получаването й е лесно и неинвазивно, без какъвто и да било риск от процедурата, а стволовите клетки, извлечени от нея, са по-млади и потентни от получените от други източници при деца и възрастни. В много малки количества мезенхимни клетки се откриват и в костния мозък, а напоследък науката и медицината обръщат сериозно внимание на два други отлични източника на мезенхимни клетки - пулпата (сърцевината) на млечния зъб, както и мастна тъкан.

Други видове зрели стволови клетки отговарят за обновяването на други тъкани и органи - например лимбалните стволови клетки откриващи се по повърхността на окото отговарят за поддържането и регенерацията на роговицата.

Все още не са известни всички видове зрели стволови клетки, както и не е ясно по какъв начин те се съхраняват през годините и кои са факторите, които отговарят за тяхното активиране.

Редица изследвания обаче свързват постепенното изчерпване на запасите от стволови клетки в тъканите с началото и развитието на процесите на стареене в организма.

 

 

 

Top