Лечебни свойства

 

https://old.bioregeneration.bg/uploads/images/headers/4_7l.jpg ​​​​​​

Какво прави стволовите клетки толкова интересни за медицината? Казано най-простичко, те са едновременно и "резервни части", и "ремонтна бригада" за телата ни.

За разлика от всички останали клетки в тялото, които са ограничени в своите специфични функции и задачи, само стволовите клетки умеят две ключови неща: те могат да се самовъзпроизвеждат и могат да се превръщат в различни специализирани видове клетки в зависимост от нуждите ни. Така те постоянно правят възможни процесите на развитие и възстановяване в организма.

Именно с това се обяснява и лечебният им ефект при огромен брой утвърдени и още повече прохождащи терапии за някои от най-значимите заболявания. Различните типове стволови клетки подпомагат оздравяването и с отделяните от тях огромна палитра биологично активни молекули - растежни фактори и вещества с противовъзпалително и регенеративно действие.

Терапиите със стволови клетки са една от най-бързо развиващите се области в съвременната медицина. Големият потенциал на стволовите клетки намира непрекъснато нови форми на приложение за борба с някои от най-коварните заболявания на съвремието.

Информацията, която ви предоставяме има за цел да ви даде обща представа за различните възможни медицински приложения на стволовите клетки. Заради бързото развитие на медицинската наука информацията тук не е непременно актуална, пълна или изчерпателна и не бива да бъде приемана като заместител на консултация от квалифициран медицински специалист.

Дали и доколко стволовите клетки биха могли да са подходящо лечение в случай на медицинска нужда, може да бъде преценено само и единствено от лекуващия екип във всеки отделен конкретен случай, а крайният успех на лечението зависи от множество фактори - какво е заболяването и в какъв стадий се намира, има ли съпътстващи диагнози, какви са възрастта и теглото на пациента, на каква терапия е бил подлаган до момента и пр.

Въпреки че стволови клетки вече се използват успешно в лечението на десетки животозастрашаващи заболявания, те не са панацея. Внушението, че със стволови клетки може да се излекува практически всяка болест, че те са своеобразна "здравна застраховка" не почива на научни доказателства и е откровено манипулативно.

Размиването на границата между вече утвърдени терапии и такива, които се намират в етап на клинични изпитвания или дори в зоната на научния експеримент, е друга често срещана спекулация по темата.

 

 

Top