Как се съхраняват

This is an intruduction paragraph. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Банкиране - в нашата област това означава не просто съхранение на стволови клетки за N години. Банкирането обхваща всички процеси от получаването, транспортирането и анализите за годност и безопасност, през специализираната високотехнологична обработка, замразяването и съхранението при ултраниски температури, до предоставянето за лечение на доказано годна и безопасна единица за трансплантация.

Банкирането на стволови клетки е високорегулирана и контролирана дейност, подчинена на специалното евеорпейско и национално законодателство в областта на трансплантациите.

Кой може да банкира стволови клетки?

Законът е категоричен: дейностите по получаване, обработка, съхранение и предоставяне на стволови клетки за лечение могат да се извършват САМО от лечебни заведения с издадено специално разрешение (лиценз) за това.
Тъканните банки са специален вид лечебни заведения, чиято дейност е именно получаване, обработка и предоставяне на клетки и тъкани за трансплантация.

Важно е да знаете, че за да има право да предлага такава услуга в дадена страна, една банка трябва да има издадено разрешение от съответната национална агенция, контролираща дейностите по трансплантация.

Вероятно сте чували, че можете да съхраните стволови клетки за семейството. Възможно е и да знаете, че можете да ги дарите за непознат в нужда.

Между тези два варианта обаче има съществена разлика и в зависимост от решението ви трябва да се обърнете или към обществена, или към фамилна банка за съхранение на стволови клетки.


Обществени / публични банки »

Фамилни / частни банки »


Обществени / публични банки

Скоро след първите успешни приложения на хемопоетични стволови клетки, получени от кръв от пъпна връв, медицинската общественост съзира огромния потенциал в създаването на обществени банки за криосъхранение на такъв вид клетки, на фона на постоянно недостигащите донори на стволови клетки от костен мозък.

Първата в историята обществена банка за стволови клетки е създадена през 1991 г. от д-р Пабло Рубинщайн към Кръвния център на Ню Йорк. Днес там се съхраняват над 60 хиляди проби.
Д-р Рубинщайн разработва и едни от първите успешни методи за извличане криосъхранение на стволови клетки.

От няколко години България също има своята Национална публична донорна банка за стволови клетки към УМБАЛ Александровска в София, и бъдещите родители, които имат желание да дарят стволови клетки при раждането на своето дете, могат да се свъжат с екипа на банката, за да научат повече на какви изисквания трябва да отговарят и каква е самата процедура.

Обществените банки за стволови клетки получават, обработват, изследват и съхраняват проби кръв от пъпна връв, дарени безвъзмездно. Предоставянето за лечение става на принципа първи по време първи по право - т.е., съхранените стволови клетки НЕ се пазят за семейството, а се предоставят на първия нуждаещ се пациент, с когото имат подходяща тъканна съвместимост.

Стойноста на процедурата се покрива от бюджета на обществената банка, а бъдещите родители (дарителите) не заплащат нищо.

При това дарителите не ползват предимство в случай на нужда, но остават с моралното удовлетворение, че са дали шанс за живот на непознато дете, майка или баща. За България е особено важно да има повече дарени стволови клетки в обществената ни банка, защото това дава значително по-големи шансове на нашите сънародници, нуждаещи се от трансплантация на стволови клетки, навреме да открият подходяща донорска единица.

Фамилни / частни банки

При фамилното или частно съхранение, стойността на процедурата се покрива от бъдещите родители, но клетките се съхраняват за детето, при чието раждане (или от чието зъбче) са събрани, и неговото семейство.
В повечето страни по света, където се развива тази дейност, обикновено има една обществена и многобройни фамилни банки, които предлагат различни услуги за съхранение на стволови клетки.

Друга важна разлика между обществените и фамилните банки е в това, че обществените обикновено съхраняват единствено хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв, докато във фамилните родителите могат да се възползват от развиващите се нови технологии и да съхранят и мезенхимни стволови клетки от тъканта от пъпната връв или от пулпата на млечен зъб.

И ако в случай на медицинска нужда в семейството може и да има подходящ донор на стволови клетки от костен мозък, или да се получат клетки от обществена банка за трансплантация, единствено фамилното банкиране дава възможност на детето в бъде да има достъп до автоложна терапия - вид лечение, което използва собствените стволови клетки на пациента.

Биорегенерация е пряк наследник на една от първите банки за стволови клетки в България - опитът ни датира от далечната 2005 година!

Как можем да имаме повече и по-качествени хемопоетични стволови клетки, събрани при раждането?

1. Информирано съгласие и договор »

2. Старт на раждането - обаждане на спешна линия »

3. Вземане на кръв от пъпна връв »

4. Транспортиране до лабораторията »


Информирано съгласие и договор

ДОКУМЕНТИТЕ
Преди да можем да пристъпим към същинската процедура, е необходимо да подпишете документи, потвърждаващи вашето решение за вземане и съхранение на стволови клетки: договор, декларации за информирано съгласие и медицинска анамнеза на майката.

КЪДЕ ЩЕ РАЖДАТЕ?
Необходимо е да имате яснота относно лечебното заведение, в което планирате да родите, и да ни го посочите - в България има законово изискване тъканната банка да има сключен договор с лечебното заведение, в което ще се осъществи вземането. Съответно ние ще ви потвърдим, че имаме подобен действащ договор, или ще предприемем стъпки за сключване на такъв.

КОГА ЩЕ РАЖДАТЕ?
Трябва разбира се и да ни информирате за датата на очаквано раждане (термин), или в случай, че се налага оперативно родоразрешение - плановата дата за операцията.

>Старт на раждането - обаждане на спешна линия

КОГА ДА НИ СЕ ОБАДИТЕ?
При първи признаци на започващо раждане (изтичане на околоплодни води, старт на ритмични контракции, вагинално кървене) трябва да ни сигнализирате на денонощната ни спешна линия, още преди да потеглите към родлиното заведение.

ЗАЩО ДА НИ СЕ ОБАДИТЕ?
Това ще даде възможност своевременно да изпратим екип за вземане на пробите при раждането и транспортирането им до лабораториите ни.

КОЙ ДА НИ СЕ ОБАДИ?
Нека този ангажимент поеме бъдещият татко или друг близък на майката - по време на започнало раждане бъдещата майка е възможно да не бъде в адекватно състояние да ни уведоми.

Вземане на кръв от пъпна връв

КОГА СЕ ПРАВИ ВЗЕМАНЕТО?
Събирането на кръвта от пъпната връв се изпълнява веднага след прерязването на пъпната връв - след като бебето е родено, а плацентата е започ­на­ла отделянето си от стените на матката. Това е напълно безо­пасно както за ново­ро­деното, така и за майката.Няма значение дали раждането е нормално или с Цезарово сечение.

КАК СЕ ПРАВИ ВЗЕМАНЕТО?
Дезинфекцира се участък от пъпната връв и със специален сет за вземане на кръв от пъпна връв се събира кръвта от плацентата през умбиликалната вена. Сетът за вземане е стерилен, за еднократна употреба и е предназначен специално за тази манипулация.Вземането трябва да започне максимално бързо след прерязването на пъпната връв, като се следи по време на събирането да се избегне обрауването на съсиреци, и в същото време се цели събиране на максимален възможен обем от остатъчната кръв в плацентата.Събирането може да продължи и след раждането на плацентата. При определени условия може да се изпълни и при т.нар. отложено клампиране на пъпната връв.

КОЙ ПРАВИ ВЗЕМАНЕТО?
Манипулацията не е с висока сложност и може да бъде изпълнена от акушер-гинеколога, водещ раждането. Това е и най-разпространената практика в световен мащаб, но не и най-препоръчителната - не е добра практика да се отклонява вниманието на акушерския екип от грижата за родилката, а от друга страна лекарят и не разполага с достатъчно време да постигне събирането на максималния наличен обем кръв от пъпна връв.
Най-успешната формула е използването на т.нар. посветен екип - медицински специалист(и), който присъства на раждането само и единствено за изпълнението на тази манипулация. Това е и нашата стандартна практика, когато вътрешните правила на лечебното заведение го позволяват.

КОЛКО КРЪВ ОТ ПЪПНА ВРЪВ СЕ СЪБИРА ПРИ РАЖДАНЕТО?

Отговорът е различен при всяко раждане - обемът кръв от пъпна връв, който може да се събере, зависи главно от размера и състоянието на плацентата и пъпната връв, както и от времето и мястото на клампиране. По данни от научната литература, средният обем кръв от пъпна връв, който се събира при такава процедура, е между 60 и 90 мл. В нашата над 10-годишна практика средният обем е над 110 мл, главно заради използването на посветен екип винаги когато това е възможно.

При многоплодна бременност или преждевременно раждане нерядко обемът кръв от пъпна връв е по-малък. При разкъсване на плацентата по време на раждане е възможно събраният обем кръв от пъпна връв да е на долния праг за годност (40 мл) или дори под него. В случай, че е пожелано отложено клампиране на пъпната връв, това ще намали частично остатъчния обем кръв в плацентата, но не значи автоматично, че събраното количество ще бъде твърде малко.

Поради всички тези странични фактори извън контрола на тъканната банка, не е възможно да се гарантира вземането на конкретен обем кръв от пъпна връв при раждането. Можем обаче да се ангажираме, че ще направим всичко възможно да съберем максималното налично количество в плацентата.

Транспортиране до лабораторията

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ТРАНСПОРТА?

Независимо дали манипулацията по вземането на кръвта от пъпната връв е извършена от посветен екип на банката или от екипа, водещ раждането, транспортирането винаги се извършва от наши служители. След етикетиране на биологичния материал и попълване на придружаващи документи с информация за раждането и новороденото, единицата кръв от пъпна връв поема към лабораториите ни без никакво отлагане.

НА КАКВА ТЕМПЕРАТУРА?

Необработените стволови клетки в кръвта от пъпна връв се транспортират в термо-изолирани контейнери при контролиран температурен режим, на стайна температура (15-25 °C). Не трябва да се допускат нито прегряване, нито преохлаждане на пробите кръв от пъпна връв, тъй като това би застрашило годността на клетките. Някои банки, които извършват транспорт на по-далечни разстояния, практикуват охлаждане на кръвта от пъпна връв до 4-8°C, но това не се препоръчва от добрите практики, тъй като излагането на клетките на такива ниски температури без подходяща предварителна обработка ги поставя в условия на термичен шок и ги уврежда.

КОЛКО БЪРЗО?

Интервалът между вземането на кръвта от пъпна връв и началото на лабораторната обработка е критичен за успешния резултат от процедурата. Най-големите обществени банки в света приемат 48 часа като максимално допустим срок от раждането до замразяването на извлечените стволови клетки за бъдещо лечение. Неофициалните стандарти за частно банкиране допускат до 72 часа престой на пробата, главно за да отговорят на интересите на големите банки с международна клонова мрежа. Науката обаче е категорична, че с всеки час престой извън нормалната физиологична среда ценните стволови клетки търпят необратими увреждания, които драматично намаляват годността им за бъдещо лечение.

Схемата по-долу илюстрира загубата на годни клетки с удължаването на времевия интервал от раждането до обработката - на 24-тия час от раждането вече се забелязват първите увреждания, на 48-мия час 25% от клетките са увредени, а на 72-я час годни за по-нататъшна обработка и съхранение са едва половината от първоначално наличните стволови клетки в единицата кръв от пъпна връв.

КАК ЛОКАЦИЯТА НИ ДАВА СЪЩЕСТВЕНО ПРЕДИМСТВО?

Фактът, че лабораторният ни комплекс се намира на територията на страната, в гр. София, ни дава съществено предимство пред банки, които се налага да транспортират кръвта от пъпна връв на хиляди километри. Освен че безпроблемно се вместваме в доказано безопасния интервал от 24 часа, в който е препоръчително да бъдат обработени клетките, не ни се налага да транспортираме кръвта от пъпна връв с въдушен транспорт с помощта на посредници. Международните банки обикновено възлагат транспортирането на лицензирани куриерски компании, като при това обаче са зависими от графиците за обслужване на съответната територия (напр. без полети в неделен ден и официален празник). И дори когато биологичният материал е правилно етикетиран и не преминава облъчване в летищните зони за сигурност, няма как да бъде избегната дозата вредна космическа радиация, която клетките получават по време на полет на 10-11 хил. м. височина - пренебрежимо малка за човек, но с измерим ефект за клетъчната проба.

ЗАЩО НЕ ИЗПОЛЗВАМЕ КУРИЕРСКИ КОМПАНИИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА НЕОБРАБОТЕНИТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ДО ЛАБОРАТОРИЯТА НИ?

Всяка грешка при транспортирането на кръвта от пъпна връв може да застраши успеха на цялата процедура. Наясно сме с уникалността на всяка проба кръв от пъпна връв и нейната важност за семейството, което ни се е доверило. Затова поемаме пряко отоговорност за тази толкова важна стъпка и НЕ използваме куриерски компании за транспортирането на биологичния материал, тъй като за максимално висок резултат от процедурата освен спазването на температурен режим е важна всяка минута. Екипите ни са на разположение 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

Нека си представим: откриваме супер ценни стволови клетки, които могат да спасяват живот, в момент, в който не са ни необходими, но бихме искали да има как да ги пренесем в бъдещето без да изгубим лечебните им свойства? Как е възможно да го направим?

Отговорът не е далеч от ума, ако помислим кой е един от най-щадящите методи за консервиране, който използваме в ежедневието си - чрез замразяване! В случая обаче имаме една ключова мисия - не просто да "приспим" клетките в зимен сън, но и да го направим по начин, който да направи събуждането им възможно - след 10, 15, 20 или дори 50 години!

Зад това просто наглед решение с годините опит са се развили напреднали технологии и все по-прецизни методи за получаване, обработка и замразяване на живи клетки.

Главните предизвикателства са максимално запазване на тяхната жизнеспособност и лечебни свойства, както и гарантиране на безопасността им за клинична употреба.

Любознателните ще намерят в тази част на сайта ни повече за кухнята на нашата работа и многобройните малки детайли, от които зависи годността и качеството на една съхранена единица стволови клетки за бъдещето.

Защото успешната процедура е много повече от един красив Сертификат за съхранение - успешната процедура е тази, при която при бъдеща нужда можем реално да разчитаме на съхранените стволови клети.

Етапи на процедурата

Основните етапи, през които минава една процедура за съхранение на стволови клетки, са следните:

 • Информирано съгласие от родителите и подписване на договор
 • Вземане и етикетиране на проба за получаване на стволови клетки - кръв от пъпна връв / тъкан от пъпна връв/ млечен зъб
 • Транспортиране на пробата до лабораторния комплекс на банката
 • Приемане и регистриране на пробата и оценка на годност за последваща обработка
 • Специализирана лабораторна обработка - специфична за всеки тип клетки, вкл. оценка за годност за замразяване
 • Подготовка за замразяване и замразяване
 • Задължителни и допълнителни изследвания за качество и безопасност
 • Анализина годността и освобождаване на пробата за постоянно криосъхранение
 • Издаване на Сертификат и доклади с резултати
 • Контролирано криосъхранение при ултраниски температури
 • Предоставяне за лечение при поискване


Нещо, с което родителите не винаги са запознати при избор на банка за стволови клетки, е че конкретните методи и технологии, използвани от различните банки могат да се различават в значителна степен по своята прецизност и ефективност.

За сравнително малка част от тези бързоразвиващи се дейности има конкретни законови изисквания, но с течение на времето се е наложил набор от добри практики, които уважаваните банки са въвели в макисмална степен в своите стандартни процедури. Международните организации, посветени на трансплантациите и биобанкирането имат важна роля в това банките да са запознати с най-добрите препоръчителни методи и технологии, които в най-висока степен гарантират качеството и безопасността на съхраняваните проби.

Българите сме израсли като народ, който притежава здравословна доза скептицизъм -изпозлвайте го, за да проучите всички немаловажни подорбности, които се крият зад кулисите на услугата, която планирате да изберете.
Защото дяволът е детайлите и малкият камък обръща колата, а в тази област обикновено няма възможност за втори дубъл, ако нещата не протекат по правилния начин!

Top