Съхранение на стволови клетки при раждането

По време на бременността почти всички бъдещи майки и татковци научават за съхранението на стволови клетки при раждането, но малко родители знаят, че в млечните зъбки също има ценни стволови клетки, или информацията им е откъслечна и неточна. Ето и нашия отговор на най-често задаваните въпроси за стволовите клетки от млечно зъбче:

Абсолютно безопасно както за майката, така и за бебето, тъй като материалът,който се събира за извличане на стволови клетки, е всъщност биологичен отпадък.

Всъщност най-добрият вариант е нито лекарят, нито акушерката. А т.нар. посветен екип – специалист(и) от банката за стволови клетки, чиято задача в родилна зала е единствено това да се изпълни манипулацията по оптимален начин.

Ако вие бихте могли да изберете кой от близнаците да има, и кой да няма съхранени стволови клетки, то няма технически проблем желанието ви да се изпълни. Имайте предвид, че близнаците ви ще бъдат гарантирано 100% съвместими един с друг при евентуална бъдеща трансплантация само ако са еднояйчни. В останалите случаи двете деца имат до 80% шанс за съвместимост при стволови клетки от кръв от пъпна връв и до 25% шанс при стволови клетки от костен мозък. Също така има терапии, които използват само собствени стволови клетки.

При раждането можете да съхраните хемопоетични клетки от кръвта от пъпна връв – те се използват за почти 100 вида животозастрашаващо лечение на различни злокачествени заболявания на кръвта и имунната система (подобни на костния мозък). Можете да съхраните и мезенхимни стволови клетки от тъканта на пъпната връв – те са център на няколкостотин нови клинични изпитвания на различни видове регенеративно лечение (на кости, бъбречни, чернодробни, сърдечно-съдови, невродегенеративни, обменни заболявания). Могат да се набавят и от млечен зъб и мастна тъкан.

При раждането пробата ви е ЕДНА за всяко бебе. На колко и какви видове разфасовки ще бъде разделена е технически въпрос. При това разделянето на многобройни по-малки разфасовки неминуемо е свързано с нарастващи загуби на ценни клетки. Също така не забравяйте, че обемът кръв от пъпна връв е различне при всяко раждане и не може да бъде прогнозиран. И за да бъде още по-забавно, преди първите анализи в лабораторията няма как да се знае какъв брой стволови клетки се крият в тази проба.

Top