Очна банка

За офталмолозите у нас Очната банка на Биорегенерация е символ на коректност и надеждност. Корнеята, която предоставяме, се отличава с безопасност и висок потенциал за успешна трансплантация.

Отличните ни резултати са плод на дългогодишен опи, високотехнологично оборудване, безупречна експертиза, качество на използваните среди и стриктно спазване на добрата тъканна практика.

Няма ограничение за възрастта на донора на роговична тъкан.

Трансплантацията на роговица често е единственият шанс да се спаси зрението!

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Роговицата е най-външната част от окото. Гладка и прозрачна във формата на купол тя изпълнява както предпазна функция, така е и елементът с най-силната оптична роля в структурата на окото.

Когато роговицата помътнее или бива засегната заради

заболяване или нараняване, светлината не може да проникне и да достигне до

ретината. В следствие на това зрението се намалява и резултатът може да е дори

пълна слепота.

Не – може да се трансплантира само роговицата.

Нямаме данни и регистър на нуждаещите се от роговична трансплантация. По непотвърдени данни у нас около 300 човека годишно могат да получат шанс за възстановяване на зрението след присаждане на донорска роговица.

Над 97% от операциите на роговична трансплантация са успешни и възстановяват зрението на реципиента.

Няма заместител на човешката роговична тъкан. Трансплантацията е процес, който изцяло зависи от безценния дар на донорството на роговица от един човек на друг.

Всеки може. Роговичното донорство е универсално и не зависи от кръвната група, възрастта, цвета на очите и дали зрението е добро или не. Като изключим болните със специфични заболявания, включително хепатит и СПИН, повечето хора са подходящи за донори.

Дарът на „зрението“ е анонимно. Информация за донора и неговото семейство не се предоставя на реципиента. Ако иска реципиентът може да изрази благодарността си в писмо, до тъканната банка, която ще комуникира с близките.

КОЙ ЗАПЛАЩА ТАКСИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА НА ДОНОРА И ПРОЦЕДУРАТА ПОИЗВЛИЧАНЕ И ПОДГОТОВКА НА РОГОВИЧНАТА ТЪКАН?

Не. Законът забранява търговия с човешки органи, включително роговична тъкан. Всички разходи по извличането и подготовката на роговичната тъкан за трансплантация са за сметка на тъканната банка.

Обикновено не. Придобиването на роговичната тъкан е в рамките на няколко часа от смъртта,задължително след получаване писменото съгласие за донорство от близките на починалото лице. Близките могат да организират погребалната церемония без прекъсвания или забавяне.

Top