Тъканна банка Биорегенерация : Замразяване и съхраненние на стволови клетки от пъпна връв

за нас стволови клетки услуги приложение цени документи контакти

 

Разбираме, че за разлика от обществените банки, в които кръвните единици могат да бъдат отказвани или бракувани, в нашата работа всяка отделна единица умбиликална кръв е единствена и неповторима, така както е единствено и неповторимо всяко дете. Затова полагаме изключително старание и индивидуална грижа за всяка отделна процедура така, сякаш го правим за своето бебе.

Кръвта от пъпна връв е изключително ценен източник на стволови клетки с висок терапевтичен потенциал, но съществува едно ключово ограничение: този източник е достъпен еднократно, в рамките на първите минути след раждането. С развитието на криобиологията става възможно стволовите клетки, изолирани от умбиликалната кръв, събрана при раждането, да бъдат съхранени за бъдеща употреба. В последните години вече се практикува и съхранение на мезенхимни клетки - извлечени от тъкан пъпна връв при раждането или от пулпа на млечен зъб те дават допълнителни шансове за достъп до модерна терапия в бъдеще.

Тъканна банка „Биорегенерация“ предлага следните услуги:

 БиоСел / BioCell – Стволови клетки от кръв от пъпна връв
Включва получаване, обработка и криогенно съхранение за 20-годишен период на хемопоетични стволови клетки от единица умбиликална кръв за бъдеща автоложна или фамилна алогенна употреба.

 

   Подробно за процедурата

   Финансови схеми

   Необходими документи

 

  БиоСел Плюс / BioCell Plus – Стволови клетки от кръв от пъпна връв + клетки от тъкан от пъпна връв
Включва получаване, обработка и криогенно съхранение за 20-годишен период на хемопоетични стволови клетки от единица умбиликална кръв за бъдеща автоложна или фамилна алогенна употреба, и вземане, обработка и криогенно съхранение за 20 годишен перион на стволови (мезенхимни) клетки от пъпна връв.

 

   Подробно за процедурата

   Финансови схеми

   Необходими документи

   БиоДент / BioDent – Стволови клетки от пулпа от млечен зъб
Включва получаване, обработка и криогенно съхранение за 20-годишен период на мезенхимни стволови клетки от пулпа от млечен зъб за бъдеща автоложна или фамилна алогенна употреба.

   Подробно за процедурата
   Необходими документи

Програма НОВ ШАНС за семейства с неотложна медицинска нужда

Семейства, в които брат, сестра, или родител на очакваното дете е засегнат от заболяване, за което хемопоетични стволови клетки са утвърдена терапия, имат възможност да ползват услуга БиоСел безвъзмездно, като разходите по получаването, обработката и съхранението на стволови клетки от очакваното дете се покриват от Фондация „Биорегенерация“.

 
За целта семейството подава заявление, придружено от медицински документи, за разглеждане от управителния съвет на Фондацията.

 
ВАЖНО! Няма гаранция, че клетките от новороденото ще покажат достатъчна степен на HLA съвместимост с болния, за да бъдат годни за лечение. Това може да бъде установено единствено след извършване на съответните имунологични тестове след раждането.

Повече информация можете да получите на електронен адрес cordblood@bioregeneration.bg.

 

 

Copyright © Bioregeneration, 2012 | Designed by AV Design Group