за нас стволови клетки услуги приложение цени документи контакти
 

 

Разбираме, че за разлика от обществените банки, в които кръвните единици могат да бъдат отказвани или бракувани, в нашата работа всяка отделна единица умбиликална кръв е единствена и неповторима, така както е единствено и неповторимо всяко дете. Затова полагаме изключително старание и индивидуална грижа за всяка отделна процедура така, сякаш го правим за своето бебе.

 
 

 

Кръвта от пъпна връв е изключително ценен източник на стволови клетки с висок терапевтичен потенциал, но съществува едно ключово ограничение: този източник е достъпен еднократно, в рамките на първите минути след раждането. С развитието на криобиологията става възможно стволовите клетки, изолирани от умбиликалната кръв, събрана при раждането, да бъдат съхранени за бъдеща употреба. Отскоро се практикува и съхранение на тъкан или клетки от самата пъпна връв, която съдържа друг подвид стволови клетки, и заедно с тези, събрани от умбиликалната кръв, дават допълнителни шансове за достъп до модерна терапия в бъдеще.

Тъканна банка „Биорегенерация“ предлага два вида услуги:

 БиоСел / BioCell – Стволови клетки от кръвта от пъпна връв
Включва получаване, обработка и криогенно съхранение за 20 годишен период
на хемопоетични стволови клетки от единица умбиликална кръв за бъдеща автоложна или фамилна алогенна употреба.

 

   Подробно за процедурата

   Финансови схеми

   Необходими документи

 

 (НОВО!) БиоСел Плюс / BioCell Plus – Стволови клетки от кръвта от пъпна връв + клетки от тъкан от пъпна връв
Включва получаване, обработка и криогенно съхранение за 20 годишен период на хемопоетични стволови клетки от единица умбиликална кръв за бъдеща автоложна или фамилна алогенна употреба, и вземане, обработка и криогенно съхранение за 20 годишен перион на стволови (мезенхимни) клетки от пъпна връв.

 

   Подробно за процедурата

   Финансови схеми

   Необходими документи

 

Програма НОВ ШАНС за семейства с неотложна медицинска нужда

Семейства, в които брат, сестра, или родител на очакваното дете е засегнат от заболяване, за което хемопоетични стволови клетки са утвърдена терапия, имат възможност да ползват услуга БиоСел безвъзмездно, като разходите по получаването, обработката и съхранението на стволови клетки от очакваното дете се покриват от Фондация „Биорегенерация“.

 
За целта семейството подава заявление, придружено от медицински документи, за разглеждане от управителния съвет на Фондацията.

 
ВАЖНО! Няма гаранция, че клетките от новороденото ще покажат достатъчна степен на HLA съвместимост с болния, за да бъдат годни за лечение. Това може да бъде установено единствено след извършване на съответните имунологични тестове след раждането.

 

Повече информация можете да получите на електронен адрес cordblood@bioregeneration.bg.

 

 

 

 

Copyright © Bioregeneration, 2012 | Designed by AV Design Group