Тъканна банка Биорегенерация : За нас

за нас стволови клетки услуги приложение цени документи контакти

За нас

Тъканна банка "Биорегенерация" е регистрирана през 2011 г. като проект на Фондация Биорегенерация и продължител на една от първите банки за стволови клетки у нас. Мисията ни е да направим достъпни за българските граждани услуги с най-високо качество, базирани на най-новите достижения в медицинските технологии.

Разрешително за дейност

Тъканна банка "Биорегенерация" има разрешително за дейност от Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ). Актуалният документ е с № РЗ-2/28.08.2015 г., и е издаден на основание чл.51а от Закона за лечебните заведения. Копие можете да намерите в секция Документи.

Разрешените дейности включват Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка,транспортиране на единица умбиликална кръв от пъпна връв, с цел извличане,съхранение и предоставяне на хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация, както и вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на стволови (мезенхимни) клетки от пъпна връв, млечен зъб, амнион и мастна тъкан.

Предоставяме на българските родители услуги за получаване и съхранение на стволови клетки на световно ниво. Повече за процедурите можете да научите в секция Услуги, а актуалните финансови схеми ще намерите в секция Цени.

За повече информация ни посетете или се свържете с нас по имейл или телефон или чрез онлайн формата за контакт: към секция Контакти.

Екип

Стандарт за качество

Когато става въпрос за нещо толкова ценно като съхранението стволовите клетки на вашето дете, е изключително важно на кого ще поверите тази отговорност. Тъканна банка "Биорегенерация" обединява опитни специалисти по медицина и биология под вещото ръководство на едни от пионерите в тъканното банкиране у нас. Екипът на Сектор "Стволови клетки" е с дългогодишен опит в областта и отлично познаване на всички новости в технологията.
 

Обработката, експертизата и съхранението на стволови клетки в Тъканна банка "Биорегенерация" следват актуалните международни стандарти и добри практики в стволовоклетъчното банкиране. "Биорегенерация" има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2008.
 
 

Добри практики и технологични предимства

Важно е не само кой обработва биологичния ви материал, но и с каква технология разполага, за да бъдат постигнати оптимални резултати. Тъканна банка "Биорегенерация" е внедрила най-съвременните решения в банкирането на стволови клетки. Цялата обработка на биологичния материал се извършва в чисти помещения клас D, от висококвалифициран персонал, при асептични условия.
 


Собствен посветен екип за вземане на проби

 

Ключова особеност при събирането на кръв от пъпна връв е еднократната възможност това да бъде направено - в рамките на първите минути след раждането. Манипулацията е проста и безопасна за майката и бебето, и може да бъде извършена дори от член на екипа, водещ раждането. От безупречното й изпълнение се определя в голяма степен количеството и качеството на получения материал. Затова ние държим вземането да се изпълни от наш посветен екип, чиято задача в залата за раждане е единствено да следи за събирането на целия достъпен обем умбиликална кръв, за избягване образуването на съсиреци при вземането, за правилно и пълно етикетиране на пробата и правилно използване на еднократния стерилен набор за вземане - всичко това докато Вашият лекар и акушерка полагат необходимите грижи за Вас и Вашето бебе. В близо десетгодишния ни опит тази практика е доказала своята полезност - средният обем на пробите е с близо 20% над средното, когато се изпълнява с посветен екип.
 


Собствен валидиран транспорт и минимално време от вземането до обработката

Времето от раждането до началото на лабораторната обработка е критично за успешното изпълнение на процедурата. Световният стандарт допуска до 72 часа престой, но редица изследвания показват, че сериозни увреждания на клетките се наблюдават още на 48-мия час - факт, който се обяснява с критичното натрупване на токсини и вредни радикали в ограничения обем на саковете за вземане, в които се транспортират клетките.

В нашата практика няма регистриран случай на толкова късна обработка - не на последно място защото транспортирането на пробите се изпълнява на сравнително кратки разстояния и то от собствен екип на банката, а не от трети лица.
 

 

Най-съвременна технология за извличане на стволови клетки

Златният стандарт в банкирането на стволови клетки е съхраняване на стандартизиран стволовоклетъчен концентрат. Доказано е, че отстраняването на червените кръвни клетки и по-голямата част от плазмата осигурява значително по-добра преживяемост по време на замразяване, както и спестява някои неприятни усложнения при трансплантация. За целта получената проба умбиликална кръв се обработва за извличане на стволовите клетки за съхранение. През 2008 година първи в България започнахме работа с първата автоматизирана затворена система за извличане на стволови клетки - апаратът Sepax на швейцарската компания Biosafe. Дълги години това бе единственото технологично решение в областта, което предлага затворен цикъл и компютърно управляван процес.

От януари 2015 "Биорегенерация" е единствената банка за съхранение на стволови клетки в България, която внедри в лабораториите си най-прецизната световна технологич за изолиране на стволови клетки - системата AXP AutoXpress Platform на щатския биотехнологичен концерн Cesca Therapeutics / Thermogenesis. Тази последна разработка вече е спечелила доверието на най-големите банки за стволови клетки в света с уникалната си ефективност - успешно излоиране на над 97% от наличните стволови клетки - с близо 20% повече от всички останали технологии, както и изключително прецизен контрол на критичните параметри на финалния концентрат, имащи отношение към успешното замразяване.
 


Замразяване и криогенно съхранение на световно ниво

За да бъдат годни клетките след 10, 20 или 30 години е изключително важно замразяването и криогенното съхранение да се изъплняват по най-добрите съвременни методки. Привеждането на клетките до температура под -140С изпълняваме с помощта на интегрирана компютърно управлявана система за програмно замразяване, която упражнява прецизен контрол на темповете на охлаждане на камерата и пробите. Оборудването ни дава възможност за стриктно изпълнение на препоръчителните програми за замразяване на стволови клетки - гаранция за свеждане до минимум на загубите на клетки по време на тази най-критична стъпка.

Стволовите клетки се съхраняват при ултраниски температури в криогенни съдове от висок клас, свързани към система за централно подаване на течен азот. Критичните параметри на съхранение се следят в реално време от специализирана централна мониторингова система от калибрирани датчици и модул за регитриране и оповестяване на отклонения. Залите за криогенно съхранение са с денонощна охрана и контрол на достъпа за оторизиран персонал.
 


 

Анализи за доказване на мезенхимни клетки

Слабоизвестен факт е, че не във всяка проба тъкан от пъпна връв или пулпа от млечен зъб има годни за извличане мезенхимни клетки. За да бъдат родителите наясно на какво разчитат, изпълняваме подробни анализи за доказване наличието на годни мезенхимни клетки с доказан пролиферативен потенциал.

За целта сме оборудвали специална лаборатория за клетъчно култивиране, с висок клас лабораторни инкубатори и ламинарни боксове, в които се обработват чувствителните контролни проби. Използваме хранителни среди и среди за анализ последно поколение.
 


Подробни доклади за родителите

Освен Сертификат за съхранение, предоставяме на родителите обощен доклад с резултати от обработката на всяка единица стволови клетки. Докладът включва ключовите характеристики на изходния биологичен материал, както и на графта за бъдеща употреба. Докладът съдържа и резултати от всички микробиологични и серологични контролни изследвания - както задължителните, така и допълнително назначени по показания.
 

 

И най-важното:
Индивидуално отношение.
Към всяка проба.

 

 

Copyright © Bioregeneration, 2012 | Designed by AV Design Group