за нас стволови клетки услуги приложение цени документи контакти
 

За нас

Тъканна банка "Биорегенерация" е създадена през 2011 г като проект на Фондация Биорегенерация. Мисията ни е да направим достъпни за българските граждани услуги с най-високо качество, базирани на най-новите достижения в медицинските технологии. Дейността на "Биорегенерация" е обособена в две отделни направления - очна банка и банка за стволови клетки.

Разрешително за дейност

Тъканна банка "Биорегенерация" има разрешително за дейност от Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ). Документът е с № РЗ-00-2/03.05.2012 г., и е издаден на основание чл.51а от Закона за лечебните заведения. Копие можете да намерите в секция Документи.

Разрешените дейности включват Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка,транспортиране на единица умбиликална кръв от пъпна връв, с цел извличане,съхранение и предоставяне на хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация, както и вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на стволови (мезенхимни) клетки от пъпна връв.

На основание на издаденото разрешително официално стартирахме предоставянето на класическата услуга за получаване и съхранение на хемопоетични сттволови клетки от кръв от пъпна връв. Повече за процедурата можете да научите в секция Услуги, а актуалните финансови схеми ще намерите в секция Цени.

За повече информация можете да се свържете с нас на електронен адрес cordblood @ bioregeneration. bg или на телефон 0885 944610.

 
 

Екип

 

Стандарт за качество

Когато става въпрос за нещо толкова ценно като съхранението стволовите клетки на вашето дете, е изключително важно на кого ще поверите тази отговорност. Тъканна банка "Биорегенерация" обединява млади специалисти по медицина и биология под вещото ръководство на едни от пионерите в тъканното банкиране у нас. Екипът, който развива услугите по банкиране на стволови клетки, е с дългогодишен опит в областта и отлично познаване на всички тънкости в технологията.

 

Обработката и съхранението на стволови клетки в Тъканна банка "Биорегенерация" следват актуалните международни стандарти в клетъчното банкиране. "Биорегенерация" има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2008.
 

     

Оборудване

Важно е не само кой обработва биологичния ви материал, но и с каква технология разполага.
Тъканна банка "Биорегенерация" е внедрила най-съвременните технологични решения в тъканното банкиране.

Цялата обработка на биологичния материал се извършва в чисто помещение, от обучен персонал, при асептични условия.

 

Критична стъпка 1 - събиране на биологичен материал

 

Ключова особеност при събирането на кръв от пъпна връв е еднократната възможност това да бъде направено - в рамките на първите минути след раждането. Манипулацията е проста и безопасна за майката и бебето, и може да бъде извършена дори от член на екипа, водещ раждането. От безупречното й изпълнение обаче се определя в голяма степен количеството и качеството на получения материал. Затова ние държим вземането да се изпълни от обучен наш екип, чиято единствена задача е именно да следи за събирането на целия достъпен обем умбиликална кръв, за избягване образуването на съсиреци при вземането, за правилно и пълно етикетиране на пробата и правилно използване на еднократния стерилен набор за вземане - всичко това докато вашият лекар и акушерка полагат необходимите грижи за вас и бебето.

 

Критична стъпка 2 - изолиране на стволови клетки

Максимален процент извлечени клетки от единица кръв в сравнение с всички останали методи.
Затворена микропроцесорно управлявана система, елиминира изцяло рискът от контаминация и човешка грешка, както и загуба на материал.

 

видео

подробно описание на апарата

към страницата на производителя

 

 

 

 

 

Критична стъпка 3 - разделяне и обработка

TERUMO - Прецизна система за стерилно разделяне и свързване.
Пълно елиминиране на риск от контаминация или загуба на материал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криопротектор от ORIGEN - Разработен специално за банкиране на човешки стволови клетки.
Ултрачист, CE сертифициран за съответствие с Директива 93/42/EEC.
 

Критична стъпка 4 - програмно замразяване

Thermo Forma CryoMed - интегрирана компютърно управлявана система за програмно замразяване.
Прецизен контрол на темповете на охлаждане на камерата и пробите.
Възможност за стриктно изпълнение на препоръчителни програми за замразяване на стволови клетки.
 

 

 

 

 

 

 

Критична стъпка 5 - криогенно съхранение

Thermo Scientific CryoPlus - една от най-надеждните системи за съхранение с течен азот.
Система за непрекъснат мониторинг и контрол на параметрите на криогенните съдове.
Система за контрол на достъпа. Система за текущ контрол на качеството.


 

 

 

 

 

 

 

И най-важното:
Индивидуално отношение.
Към всяка проба.

 

 

 

 

Copyright © Bioregeneration, 2012 | Designed by AV Design Group